Eesti ühe juhtiva aiamajade tootja Lasita Maja osaluse müük Hollandi Outdoor Life Groupile

Eesti juhtiva klaasitöötlemisettevõtte Klaasimeister müük erakapitalifondile Livonia Partners

Höövlitööstusettevõtte Puidukoda müük Prantsuse puidugrupile Protac (Groupe Rose)

Kapitali kaasamine Eesti erimööblitootjale Sarkop

Ingman Groupile kuuluva pagariettevõtte Hagar müük Eesti Leivatööstusele

Suurbritannia SMS-turundus ettevõtte TextMagic omandamine juhtkonna poolt (MBO)

Masina- ja metallitööstusettevõtte HeTi Pere müük pan-Balti ettevõttele Technobalt Group

Taaratagastusautomaatide rendi- ja müügiettevõtte Sterotek RVM ja Tomra Europe pan-Balti ühisettevõtte loomine

Parkimiskorraldaja Citypark Eesti müük Leedu Uniparkile (Modus Group)

Saunade, saunamaterjali ja termopuidu tootja Ha Serv müük erakapitalifondile Livonia Partners

Kapitali kaasamine põllumajandusteenuste ettevõttele HC Invest (Hercule)

EttevõttesT

Nordic CF Advisory (NCFA) osutab ettevõtetele rahandusalaseid nõustamisteenuseid, lähtudes iga kliendi vajadustest ning eesmärkidest. Oleme keskendunud ettevõtete ostu-, müügi- ja ühinemistehingutele (M&A), kapitali kaasamisele ning väärtuse hindamisele. Meie tiimi tugevuseks on pikaajalised kogemused, partnerite lai suhtevõrgustik ning kuulumine rahvusvahelisse M&A nõustajate ühendusse Socius.

Oma tegevuse jooksul oleme kokku puutunud väga paljude valdkondadega. Kõige rohkem kogemusi on meil traditsioonilise tootmise ja töötleva tööstuse sektoritest (puit, metall, toit, energia, ehitusmaterjalid, põllumajandus), aga ka mitmetest teenusvaldkondadest (IT, transport ja logistika, jäätmekäitlus, kaubandus).

Referentsid

TEENUSED

Ost, müük, ühinemine

  • põhjalik ettevalmistus – analüüs, infomaterjalide koostamine, väärtushinnang, ostjate/sihtettevõtete ja sünergiate kaardistamine
  • ligipääs – läbi isiklike ning partnervõrgustiku kontaktide jõuame sobivate ettevõtete ja õigete inimesteni üle maailma
  • protsessi juhtimine – kontakteerumine, läbirääkimised, tehingueelne süvaanalüüs, tehingu tingimused ja dokumentatsioon ning edukas sulgemine

Kapitali kaasamine

  • protsessi ettevalmistus – infomaterjalide koostamine, optimaalse kapitalistruktuuri, instrumendi ning investortüübi valik ja investorite kaardistamine
  • ligipääs – läbi isiklike ning partnervõrgustiku kontaktide jõuame kiiresti sobivate finantseerimisallikateni
  • projekti juhtimine – kontakteerumine, läbirääkimised, tehingu tingimused ja dokumentatsioon ning edukas sulgemine

Väärtuse hindamine

  • praktiline kogemus – kokkupuude ettevõtetega erinevatest sektoritest tagab arusaama tegevusvaldkonnast, seda mõjutavatest teguritest, sektorist ning tulevikuväljavaadetest
  • õige meetod – sobiva hindamismeetodi valik ning saadud tulemuse kontroll sektori/piirkonna väärtushinnangutega
  • kasutusala – ettevõtte ostu, müügi või ühinemise kavandamine, kaasosanike väljaostud, kohtuvaidlused, väärtpaberi turuväärtuse leidmine jms

TIIM


Nordic CF Advisory OÜ

Valukoja 8 (Ülemiste City), 11415 Tallinn


Tel. (372) 618 1750

info@nordicadvisory.com